KOMERČNÍ VIDEO

Je video, které prodává. Produktové - produkt, imagové - značku, reklamní - dojem a povědomí. Jeho prostřednictvím dochází k posílení zákaznické loajality a získávání nových klientů. Chcete-li zviditelnit svoji společnost, propagační video je tou správnou cestou.